Pokyny pro pobyt zákazníků v salonu, za mimořádných hygienických podmínek stanovených vládou ČR

Pokyny

Do salonu mohou vstoupit osoby, které si jsou vědomy svého zdravotního stavu, který nevykazuje příznaky nemoci COVID-19 a nemají teplotu vyšší než 37 stupňů.
V případě, že si je zákazník vědom vyšší teploty, nebo příznaků nemoci COVID-19, nesmí vstoupit do prostoru salonu.

V salonu se zákazník řídí pokyny obsluhy a dodržuje následují hygienická opatření:
nasazená ochranná rouška přes ústa a nos při pohybu v salonu, čekárně a dalších prostorách salonu. Rouška může být sundána jen na pokyn obsluhy, při výkonu služby na místě k tomu určeném a po nezbytně dlouhou dobu.

V případě použití toalety, důkladné umytí rukou a jejich následná desinfekce přípravkem, který je na toaletě popř. v salonu k dispozici.

Po dobu mimořádných hygienických opatření se nepodává občerstvení (voda, káva, čaj)

Zdržovat se v salonu pouze po nezbytně dlouhou dobu výkonu služby.

Dodržovat minimální odstup 2m od ostatního personálu a zákazníků.

Vstupem do salonu zákazník vyjadřuje souhlas s výše uvedenými pokyny a bude se jimi řídit.

© 2010-2020 Masáže Sedmikráska - Masáže, kosmetika Sedmikráska Pardubice